PORADNIK Słownik sitodrukowy - poradnik
 
 

Drukowanie sitowe - poradnik
Słownik sitodrukowy - poradnik
Informacje o papierze - poradnik
Ciekawe linki - poradnik
Elementy budowy liter - poradnik
Podział formatu B - poradnik
Podział formatu A - poradnik
Gramatura papieru - poradnik
Jednostki miar w poligrafii - poradnik
Punkt rastrowy - poradnik

adhezja farby

- trwałe przyleganie farby do podłoża stałego (sczepienie się) wskutek sił działających na granicy dwóch faz, pomiędzy cząstkami składników farby a podłożem.

akcydens

- wyrób poligraficzny mający charakter użytkowy; rozróżnia się akcydensy wydawnicze (np: nuty, mapy), akcydensy manipulacyjne (np: formularze, banknoty), akcydensy iformacyjne (np: cenniki, kalendaria, katalogi), akcydensy opakowaniowe (np: etykiety, owijki zadrukowane) i akcydensy przemysłowe (np: kalkomania sucha, kalkomania ceramiczna)

akcydensy informacyjne

- wydawnicze druki informacyjne lub okolicznościowe, wydawane jednokrotnie lub wielorazowo w postaciach oprawianych lub luzem, niezależnie od objętości, np: afisze, plakaty, widokówki, prospekty, programy, statuty, regulaminy, katalogi, cenniki, kalendarze, ulotki, instrukcje obsługi.

akcydensy manipulacyjne

- druki niewydawnicze o charakterze użytkowym, np: formularze, listowniki (blankiety firmowe), legitymacje, papiery wartościowe (akcje, banknoty), znaczki pocztowe i skarbowe, bilety, wizytówki, zaproszenia, dyplomy.

akcydensy opakowaniowe

- druki o charakterze użytkowym uszlachetniające, ochraniające wyroby lub do ich opakowania i oznaczania, np: etykiety, obwoluty, torebki, koperty, pudełka.

akcydensy wydawnicze

- druki wydawane przeważnie w postaci kart pojedynczych lub złamywanych, np: nuty, reprodukcje dzieł sztuki.

arkusz druku

- jednostka fizyczna obęjtości druków oraz liczby form drukowych podstawowego koloru, obejmujące dowolną liczbę stronic - kolumn (lub powierzchnię formy drukowej) mieszczących się po jednej stronie zadrukowywanego podłoża, formatu większego od B2, lecz nie większego od B1 lub ich połowie zadrukowanej dwustronnie, lecz bez względu na liczbę kolorów i stronic.

arkusz papieru (kartonu)

- oddzielony prostokątny kawałek wyrobu papierniczego określonego formatu (wymiarów), który może być przeznaczony do zadrukowania, zapisania lub do innego przerobu introligatorskiego albo przetwórstwa papierniczego.

CMY

- układ barw triadowych (niebieskozielonkawa, purpurowa, żółta), stosowany w technice separacji (wyciągów) obrazów wielobarwnych, polegający na odejmowaniu od bieli fal o długości odpowiadającej zawartości danej barwy podstawowej, a w przypadku substratywnego nakładania zbliżający barwy wypadkowe do czerni, skrót od ang.: Cyan, Magenta, Yellow.

CMYK

- technika separacji (wyciągów ) barw obrazów wielobarwnych, polegająca na dodaniu czerni do barw pierwszorzędowych (podstawowych) tworząc żądany odcień barwy, a w procesie drukowania - nakładanie dodatkowo czarnej farby na trzy farby podstawowe; skrót od ang.: Cyan, Magenta, Yellow, blacK (niebieskozielonkawa, purpurowa, żółta, czarna).

Cromalin

- nazwa firmowa barwnej odbitki próbnej, wykonanej według patentu firmy DuPont stykowo bezpośrednio z wyciągów barw polegająca na naświetleniu fotopolimerowych przeźroczystych folii, uczulonych na określone długości fal światła aktynicznego, wywołanych w tzw. tonerze barwnym.

farby sitodrukowe

- farby maziste sporządzone z barwideł, wypełniaczy i różnych rodzajów spoiw, zawierające oleje roślinne modyfikowane lub żywice rozpuszczone w rozpuszczalnikach organiczych albo ich mieszankach o niskiej lejności i kohezji oraz o wysokiej adhezji do podłoża, utrwalające się chemicznie lub fizycznie przez odparowanie lub w wyniku obu procesów łącznie, stosowane na różnych podłożach.

gęstosć rastra

- częstość występowania punktów rastrowych lub linii na liniową jednostkę miary, mającą wpływ na dokładność odtworzenia obrazu wielotonalnego.

gramatura

- masa (ciężar) wyrobu papierniczego o powierzchni 1m2 wyrażony w gramach.

kąt odchylenia rastra

- kąt obrotu rastra wokół osi prostopadłej do jego płaszczyzny, liczony od umownego położenia zerowego, co szczególnie jest przydatne przy reprodukcji wielobarwnej.

nazwy stopni rastra

- tradycyjne (zwyczajowo) stosowane w Polsce nazwy stopni pisma drukarskiegoi aretiału zecerskiego, jako jednostki wtórne.
brylant - 3p. = ok. 1,128 mm
diament - 4p. = ok. 1,504 mm
perl - 5p. = ok. 1,880 mm
nonparel - 6p. = ok. 2,256 mm
kolonel - 7p. = ok. 2,632 mm
petit - 8p. = ok. 3,009 mm
borgis - 9p. = ok. 3,385 mm
garamond - 10p. = ok. 3,760 mm
brewier - 11p. = ok. 4,137 mm
cycero (cicero) - 12p. = ok. 4,513 mm
srednian - 14p. = ok. 5,265 mm
tercja - 16p. = ok. 6,017 mm
dwugaramond - 20p. = ok. 7,521 mm
półkwadrat - 24p. = ok. 9,026 mm
dwusrednian - 28p. = ok. 10,530 mm
dwutercja - 32p. = ok. 12,034 mm
konkordans - 36p. = ok. 13,538 mm
kanon - 42p. = ok. 15,795 mm
kwardat - 48p. = ok. 18,051 mm
sabon (5 cycer) - 60p. = ok. 22,564 mm

okienko rastrowe

- element rastra przepuszczający światło

punkt rastrowy

- podstawowy element obrazu zrastrowanego

rakiel

- taśma z twardej gumy lub tworzywa sztucznego oprawiona w uchwyt, przeznaczona do przeciskania farby przez oczka formy sitodrukowej na zadrukowywane podłoże w technice drukowania sitowego.

raster

- przyrząd optyczny służący do przekształcania metodą fotograficzną tonów ciągłych w system (ciąg) oddzielonych elementów (punktów rastrowych) geometrycznie określonych na płaszyźnie.

RGB

- określenie trzech barw pierwszorzędowych (podstawowych) w addytywnym mieszaniu farb promieniowania świetlnego - czerwonej, zielonej i niebieskiej (skrót od ang.: Red, Green, Blue)

sitodrukowa maszyna

- maszyna drukarska, na której wykonuje się druki z formy drukowej sporządzonej na tkaninie jedwabnej, metalowej lub z tworzywa sztucznego, w której wolne oczka tworzą obraz przenoszony na zadrukowywane podłoże metodą przeciskania nałożonej farby mazistej za pomocą rakla na powierzchni tej formy.

technika drukowania sitowego

- technika drukowania bezpośredniego, w której formę drukową stanowi siatka (sito) z częściowo zakrytymi powierzchniami, szablonem lub zagarbowaną warstwą kopiową, tworzącymi rodzaj negatywu rysunku, przez co otrzymuje się elementy drukujące ( oczka siatki odkryte - przelotowe) i elementy niedrukujące (oczka siatki zakryte), a po pokryciu formy farbą mazistą i przeciśnięciu tej farby za pomocą rakla gumowego przez siatkę uzyskuje się odbitkę na zadrukowanym podłożu.

tinta

- poddruk, jednolita płaszczyzna zreprodukowana przez raster, stosowana jako tło, na którym drukuje się ciemniejszą farbą tekst lub inne elementy.

tłoczenie wypukłe

- rodzaj tłoczenia introligatorskiego, polegające na wytłoczeniu elementów zdobniczych o powierzchniach wypukłych w stosunku do powierzchni obrabianego materiału.

(opracowane na podstawie: "Poligraficzny słownik terminologiczny", wyd. Polska Izba Druku)

galeria -->
statystyka
   
ginekolog warszawa - e-linux.org - TMT Systems - tworzenie stron www