PORADNIK Informacje o papierze - poradnik
 
 

Drukowanie sitowe - poradnik
Słownik sitodrukowy - poradnik
Informacje o papierze - poradnik
Ciekawe linki - poradnik
Elementy budowy liter - poradnik
Podział formatu B - poradnik
Podział formatu A - poradnik
Gramatura papieru - poradnik
Jednostki miar w poligrafii - poradnik
Punkt rastrowy - poradnik

W Polsce, zgodnie z przyjętymi normami, wyroby papierowe dzieli się na papier (gramatura do 250 g/m2) i tekturę (powyżej 250 g/m2). Normy międzynarodowe za granicę przyjmują 225 g/m2.

Istnieje także zwyczajowy podział na:

  1. bibułkę (do 28 g/m2),
  2. papiery (od 29 do 160 g/m2),
  3. kartony (od 161 do 315 g/m2),
  4. tektury (powyżej 315 g/m2),
  5. bibuły (od 65 do 250 g/m2).

Z kolei klasyfikacja papierów przeznaczonych do drukowania wygląda następująco:

  • Papiery drukowe luksusowe
  • Papiery zwojowe przeznaczone do drukowania kolorowych czasopism
  • Papiery gazetowe (zwojowe)
  • Papiery specjalne
  • Kartony wielowarstwowe przeznaczone do drukowania, w tym wysokoprzetworzone

Charakterystyka papieru zależy od jego właściwości. Są nimi:

Właściwości
strukturalno - wymiarowe:

- Gramatura
- Grubość
- Wolumen
- Wymiary
- Prostokątność arkusza
- Stabilność wymiarowa
- Gładkość
- Przezrocze
- Spoistość powierzchni
- Zanieczyszczenie powierzchni (cętki)
- Dwustronność
- Anizotropia

Właściwości wytrzymałościowe:

- Obciążenie zrywające
- Rozciągliwość
- Odporność na przedarcie
- Odporność na naderwanie
- Odporność na zginanie
- Odporność na łamanie
- Twardość
- Ściśliwość
- Sztywność
- Miękkość
- Odporność na rozwarstwienie

Właściwości optyczne:

- Białość
- Barwa
- Połysk
- Nieprzezroczystość

Właściwości hydrofobowe
i hydofilowe:

- Wilgotność bezwzględna papieru
- Wilgotność względna papieru
- Stopień zaklejenia
- Chłonność powierzchniowa papieru
- Skłonność do falowania
- Wodotrwałość
- Wodoodporność

Właściwości chemiczne:

- Odczyn wyciągu wodnego lub Ph powierzchni
- Zawartość popiołu

Właściwości specjalne:

- Odporność na starzenie
- Skłonność do pylenia
- Skłonność do elektryzowania się
- Ługotrwałość
- Przyjmowanie farby drukarskiej
- Drukowność
- Zadrukowalność

(opracowane na podstawie: Stefan Jakucewicz: "Papier w poligrafii", Inicjał Warszawa 1999)

Formaty arkuszy papieru

Szereg A

Szereg B

Szereg C

Symbol formatu

Wymiary ark. (mm)

Symbol formatu

Wymiary ark. (mm)

Symbol formatu

Wymiary ark. (mm)

4A0

1682x2378

2A0

1189x1682

A0

841x1189

B0

1000x1414

C0

917x1297

A1

594x841

B1

707x1000

C1

648x917

A2

420x594

B2

500x707

C2

458x648

A3

297x420

B3

353x500

C3

324x458

A4

210x297

B4

250x353

C4

229x324

A5

148x210

B5

176x250

C5

162x229

A6

105x148

B6

125x176

C6

114x162

A7

74x105

B7

88x125

C7

81x114

A8

52x74

B8

62x88

C8

57x81

A9

37x52

B9

44x62

C9

40x57

A10

26x37

B10

31x44

C10

28x40

formaty papieru

galeria -->
statystyka
   
ginekolog warszawa - e-linux.org - TMT Systems - tworzenie stron www