TECHNOLOGIA Druk na papierze - technologia
 
 

Podstawy technologii sitodruku - technologia
Druk na tkaninach - technologia
Druk na tworzywach - technologia
Druk na papierze - technologia
Cięcie ploterowe - technologia

Wykonujemy nadruki na każdym rodzaju papieru bez względu na jego gramaturę, fakturę oraz absorpcję, choć ta ostatnia wpływa znacząco na jakość wydruku. Przyjmujemy zamówienia na wielorakie produkty, których przykłady mogą Państwo zobaczyć w naszej ofercie dotyczącej nadruków na papierze. Naszej oferty nie ograniczamy do konkretnych produktów, przyjmując wyzwania, jakich oczekują od nas nasi Klienci.

Papier produkowany jest w postaci wstęg lub arkuszy, dzięki spilśnieniu i dalszej obróbce zawieszonych w wodzie włókien roślinnych, rzadko zwierzęcych. Przy jego produkcji używa się także wypełniaczy, substancji klejących, barwników i innych materiałów nadających papierowi konkretne właściwości.
Papier przywędrował do Europy z Chin (stosowany już w II wieku p. n. e.), przez Azję środkową (VIII wiek), pojawiając się tu w XV wieku.

Rodzaje papieru różnią się składem włóknistym, gramaturą, przeznaczeniem, rodzajem powierzchni i barwą. Prócz podstawowego podziału na papiery drzewne i bezdrzewne (w zależności od zawartości ścieru drzewnego), papier dzieli się według składu włóknistego (rodzaju i zawartości podstawowych surowców) na 10 klas, poczynając od papieru najwyższej jakości. Istnieje także rozróżnienie ze względu na gramaturę (bibułka (do 25 g/m2), papier właściwy (25-160 g/m2), karton (160-315 g/m2), tektura (powyżej 315 g/m2).

Ze względu na przeznaczenie, dzielimy papier na grupy (np: elektrotechniczny, pakowy) i rodzaje (np: papier drukowy gazetowy). Także rodzaj powierzchni dzieli papiery na: szorstki, jednostronnie lub dwustronnie gładki, matowy, satynowany, tłoczony i inne. Papiery mogą być również uszlachetniane przez powlekanie (np. kredowanie, gumowanie, parafinowanie), nasycanie (np. olejem, parafiną), laminowanie (np. papier na opakowania) lub drukowanie (np. tapety).

Papier stosuje się m.in. w przemyśle drukarskim - jako podłoże drukowe, ceramicznym, tytoniowym, elektrotechnicznym, w budownictwie (do wyrobu papy) i bardzo wielu innych dziedzinach przemysłu.

Papier w najlepszym gatunku (czerpany) wytwarzany jest ręcznie, tylko z włókien celulozowych roślin długowłóknistych. Służy głównie do produkcji banknotów i papierów wartościowych. Istnieją także takie produkty papierowe jak fibra i preszpan, jednak stanowią one zupełnie odrębną kategorię.

galeria -->
statystyka
   
portfel finansowy - e-linux.org - TMT Systems - tworzenie stron www